.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

 
 

 
 
ความพึงพอใจในการอบรมในครั้งนี้ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
น้อยที่สุด
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.145.218.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 18,371
  หน้าหลัก    บุคลากร 
บุคลากร
 

ว่าที่ร้อยเอก วิสาร  ปัญญชุณห์ 
ผอ.สพป.สมุทรสงคราม

                      

  นายกริช  นุ่มวัด                            นายสุรินทร์  ศรีสนิท
รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม             รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม

 

นางอารยา  รุจิเลิศ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

 

นางสาวดณพร  พวงสวัสดิ์
รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางวีรวรรณ  สกุลอินทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

 นางสาวแก้วใจ  จิเจริญ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

 นางรังษิยา  อมาตยคง
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสุนันทา  แซมเพชร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

นางมะลิวรรณ  ศรีนา
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นายสุภัฏ  อาลากุล
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 
 
ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์
ผอ.สพป.สมุทรสงคราม
 
มกราคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 24 มกราคม 2560
 
 

 
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Tel : 034-711370  Fax : 034-715790
Email : admin@skm.go.th